Gençlik Geliştirme Programı

Yıldız Spor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı Gençlik Geliştirme programı, felsefesi ve ilkelerini benimseyerek, oluşturacağı yapılanma ile program doğrultusunda yetenekli ve sosyal yönü kuvvetli futbolcular yetiştirmek üzere çalışmalarına devam etmektedir.

TFF tarafından açıklanan Gençlik geliştirme programının ana hatları şu şekildedir :

TFF GENÇLİK GELİŞTİRME PROGRAMI

UEFA - FIFA ve Avrupa fonlarından yararlanılarak, futbol kulüplerinin belli bir sistemde çalışması sağlanacak olup, amaç Türk futboluna bir vizyon ve bir sistem kazandırmaktır. Okullarda 6-11 yaş grubunda futbol eğitim kulüpleri kurularak, 2008-2009 sezonunda 2000 HERKES için FUTBOL hakemine eğitim verilecek ve tüm tesisler etkin şekilde kullanılarak yeni, özgün Gençlik Gelişim tesisleri yaratılacaktır.

TFF teşkilatı tüm illere yayılacak ve böylece yetenekli futbolcular bulunacak; bunun içinde tüm izleyici çalıştırıcılara bilgi teknolojilerini ve çağdaş ölçüm yöntemlerini kullanarak, izleyici (scout) eğitimi verilecektir.

Bu doğrultuda;

Her yas grubunun sadece kendi yaşındakiler ile müsabakalara katılması
6-12 yaş grubunda yarışmacı olmayan bir futbol anlayışı
6-12 yaş arasındaki futbol eğitiminin HERKESiçinFUTBOL Merkezlerinde, ilköğretim okullarında, YİBO'larda, Kulüplerde ve futbol okullarında verilmesi
Öğrenmenin altın çağı olan 10-11-12 yaş grubunda Futbol Temel Eğitim Merkezlerinin de devreye girmesi
12 yaş öncesi sadece HERKESiçinFUTBOL lisansının geçerli olması
13 yaş ve sonrasında yarışmacı müsabakalara geçilmesi
13 yaş ve üzerinde akademi ligleri, deplasmanlı bölgesel ligler, ilköğretim okulları futbol ligi, amatör kulüpler ligi çerçevesinde müsabakaların gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.

GENÇLİK GELİŞTİRME PROGRAMI'NIN 20 TEMEL İLKESİ :

* "İyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu"

* "Eğlenmeden öğrenilmez"

* "Asıl olan çocuğun fiziksel ve ruhsal gelişimidir, bundan yetişkinler sorumludur"

* "Futbolda karşılıklı saygı esastır. Antrenörlerin çocuklara sevgi, şefkat ve hoşgörü ile eğilerek eğitim vermeleri öncelikli görevleridir. Fiziksel ve duygusal her türlü zorlama kabul edilemez unsurlardır."

* "Futbol eğitiminin tek çıktısı profesyonel futbolcu değildir"

* "Futbol geliştirme programı cinsel ayrımcılık yapmaz"

* "Gençlik geliştirme programında ırk, dil ve din ayırımının yeri yoktur."

* "Futbolda kazanmak her şey değildir. Kaybederken de çok şey kazanılabilir"

* "Futbol geliştirme programı kısa vadeli sonuçlardan çok uzun vadeli sonuçlara odaklıdır"

* "Futbol eğitimi ile genel eğitim birbiri ile çelişen kavramlar değildir, bir arada yürütülebilir"

* "Futbol eğitimi antrenör, öğretmen, çocuk ve ebeveyn olmak üzere 4 temel üzerinde şekillenir"

* "Futbol eğitiminde çocuklar sadece kendileri ile aynı yaştaki çocuklar ile müsabaka yapabilir"

* "5-12 yaş grubu için önemli olan futbol değil, çocuktur. Bu yaştaki çocuklarımıza futbol sahalarında, halı sahalarda vb. yerlerde kazanma amaçlı turnuva, kupa, lig vb. müsabakalar düzenlenemez"

* "Çocukları eğiten antrenörler çocuklar için yarının bugünden daha önemli olduğunu asla unutmamalıdır"

* "Gençlerin antrenmanları, yetişkinlerin antrenmanlarının küçültülmüş bir modeli değildir. Aynı şekilde çocukların antrenmanları da gençlerin antrenmanlarının kısaltılmış bir modeli değildir"

* "Küçük oyunların yarattığı eğlenceli ve dostane ortam, saha kenarındaki yetişkinlerin, yöneticilerin, antrenörlerin, öğretmenlerin ve ailelerin baskıları ile olumsuz etkilenmemelidir"

* "Bütün çocukların oyuna katılmasına fırsat tanınmalıdır"

* "Çocuklara kazanmanın her şey olmadığı ve fair play'in esas alındığı eğlenceli, yeni bir yarışma tanımı benimsetilmelidir"

* "Çocukların eğitim aldıkları spor tesislerinin belirli kriterleri karşılayacak nitelikte olması gerekir."

* "Antrenörlerin eğittikleri yaş grubuna ait eğitimden geçirilmeleri esastır."